Czym są targi i festiwale?

festiwal i targi

Jarmarki i festiwale to popularna forma rozrywki. Istniały od starożytnego Bliskiego Wschodu. Oprócz tego, że są zabawne, są również dobrym sposobem na zbliżanie ludzi. Zazwyczaj ludzie zbierają się, aby kupować, sprzedawać i handlować, aw niektórych przypadkach główną motywacją do tej wymiany może być religia. Targi i festiwale mają jednak do zaoferowania znacznie więcej.

W średniowieczu wiele jarmarków służyło jako tymczasowe rynki dla różnych towarów. Niektóre z tych targów stały się tak duże, że obejmowały wiele miast. Były one szczególnie ważne dla handlu na duże odległości. Główne targi koncentrowały się w rejonie Morza Śródziemnego i przyciągały kupców z całej Europy. Category

Podczas gdy liczba jarmarków spadła w XIII wieku, lokalne jarmarki nadal się rozwijały. Wynikało to z ochrony zapewnianej przez Kościół. Lokalne jarmarki mogły odbywać się w miastach poza Wiecznym Miastem, a Kościół mógł egzekwować zasady i prawa. Nawet na małych jarmarkach istniały sądy uprawnione do rozstrzygania sporów.

Chociaż targi i festiwale są często postrzegane jako zabawa, mogą być dość uciążliwe dla lokalnej społeczności. Niektórzy skarżą się na przeludnienie, śmieci, a nawet problemy zdrowotne. Ponadto zwierzęta są źle traktowane i wykorzystywane podczas tych wydarzeń.

Wiele nowoczesnych jarmarków to również bogata oferta rozrywkowa. Są karnawały, zawody jeździeckie i sport. Dodatkowo odbywają się targi, które koncentrują się na zwierzętach gospodarskich i sztuce. Na przykład Iowa State Fair oferuje żywe zwierzęta, muzykę i przejażdżki.

Tradycyjnie pod auspicjami duchowieństwa odbywały się jarmarki i festyny. Księża byli upoważnieni do rozstrzygania sporów i pobierania procentu od zysków. W rezultacie święto religijne było często pocieszającym doświadczeniem i odnosiło się do życia pozagrobowego. Jednocześnie festiwal obywatelski był środkiem, dzięki któremu ludzie czuli się bezpiecznie.

Niektóre targi odbywały się doraźnie, inne odbywały się cyklicznie. Nazywano je świętami religijnymi i obchodzono je w celu uczczenia określonego święta religijnego lub upamiętnienia dobrych zbiorów. Popularnym rodzajem festiwalu religijnego jest Kumbh Mela, który odbywa się co roku w Ujjain w Indiach. Co dwanaście lat przyciąga miliony ludzi.

W XV wieku w okresie niestabilnego ożywienia gospodarczego pojawiły się nowe jarmarki. Miasto Lyon we Francji stało się centralnym punktem europejskiego rynku pieniężnego, a kwartalne targi w tym mieście pomogły w tym. Targi w Genewie w Szwajcarii przyciągnęły kupców z całej Europy.

Jarmarki i festiwale są nie tylko świętem kulturalnym, ale także sposobem zbliżania społeczności. Ludzie z różnych grup etnicznych często świętują z tradycyjnym jedzeniem i rozrywkami. Nie tylko wspólne jedzenie, ale i rozrywka na targach to szansa na poznanie ludzi z całego świata.

Dziś głównym celem targów i festiwali jest zbliżanie ludzi. Uroczystości to świetny sposób, aby zobaczyć to, co najlepsze w regionie. Ponadto zapewniają dobre możliwości zatrudnienia. Firmy mogą badać swoich konkurentów i prezentować swoje produkty na tych wydarzeniach.

Back to top