Szkło sufitowe – jak przebić kuloodporną barierę w karierze zawodowej

Co to jest szkło sufitowe?

Szkło sufitowe to nieformalne pojęcie odnoszące się do pewnej barieray w rozwoju zawodowym, która utrudnia kobietom i mniejszościom etnicznym osiągnięcie najwyższych pozycji w firmie. Choć istnieje wiele czynników wpływających na ten fenomen, zasadniczym elementem szkła sufitowego jest niewidoczna, ale skuteczna bariera, która blokuje awans do szczytowych stanowisk w firmie.

Jak działa szkło sufitowe?

Mechanizm szkła sufitowego polega na stosowaniu niewidocznych dla większości ludzi reguł, które utrudniają awanse kobiet i mniejszości etnicznych na najwyższe stanowiska w firmie. Przykładowo, takie reguły mogą polegać na oczekiwaniu, że kobiety powinny być mniej asertywne niż mężczyźni, lub że mniejszości etniczne powinny trzymać się w cieniu, nie próbując szybko awansować w hierarchii korporacyjnej.

Jak przebić się przez szkło sufitowe?

Przebicie szkła sufitowego wymaga czasem dalszych działań, takich jak szkolenia związane z asertywnością, edukację i inwestycje w siebie, ale istnieją również bardziej konkretnie sposoby. Przede wszystkim, warto znaleźć mentora, który może pomóc w pokonaniu barier i zdobywaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Warto również dbać o rozwój umiejętności społecznych i budowanie sieci kontaktów biznesowych.

Podsumowanie

Szkło sufitowe to trudna do przełamania bariera, która utrudnia kobietom i mniejszościom etnicznym osiągnięcie szczytowych stanowisk w firmie. Jednakże, istnieją sposoby na przełamanie tej bariery, takie jak znalezienie mentora, inwestycja w siebie i rozwój umiejętności społecznych. Dążenie do awansu w hierarchii korporacyjnej wymaga cierpliwości, czasu i wysiłku, ale z nieustającym wysiłkiem i zaangażowaniem można osiągnąć sukces.